На основу Статута „Фондације Александра Арнаутовића“, установљене ради трајног чувања и неговања успомена на Александра Арнаутовића, управника Државне архиве од 1939. до 1941. године, Управни одбор Фондације донeo je 2. октобра 2019. године одлуку о расписивању конкурса за доделу двеју равноправних годишњих награда „Златна архива“

1. Расписује се конкурс за доделу двеју равноправних годишњих награда „Златна архива“ заслужним архивистима и архивским установама за 2019. годину.
2. Конкурс траје од 9. до 23. октобра 2019. године.
3. Право учешћа на конкурсу имају архивисти који су својим радом допринели развоју и унапређењу архивске делатности у Србији.
4. Добитницима се додељује повеља „Златна архива“, „Минијатура Архива Србије“ и новчана награда.
5. Пријаве на конкурс с детаљном документацијом (радном биографијом, списком објављених радова односно подацима о раду установе) доставите у писменој форми Комисији за доделу награда „Златна архива“ у предвиђеном року на адресу: Архив Србије, Карнегијева бр. 2, Београд, с назнаком: Конкурс за доделу награда „Фондације Александра Арнаутовића“.

Председник Управног одбора Фондације,
др Ана Столић