У Архиву Србије, од 4. до 6. децембра 2019. године, одржан је Семинар из канцеларијског и архивског пословања

Семинар je похађалo 46 полазника из 18 установa, а осмишљен је како би се ствараоци архивске грађе (запослени у регистратурама) боље упознали са правилним архивирањем и чувањем грађе и регистратурског материјала.

Предавања су одржали водећи домаћи архивисти који су изложили сопствена искуства у раду са архивском грађом и упознали полазнике са законским процедурама и обавезама, као и са поступцима са архивском грађом након њене предаје надлежном архиву и мерама које је неопходно предузети ради њене заштите. На семинару су разматране и теме из области електронског пословања, рада специјалних библиотека, процедура приликом приступа и добијања информација, превентивне заштите архивске документације, као и микрофилмовања архивске грађе.

Полазници су добили сертификате о похађању Семинара из канцеларијског и архивског пословања.