Две радионице под називом „Превентивна конзервација архивске грађе и регистратурског материјала“ одржане су у Међуопштинском историјском архиву у Чачку 23. новембра и Архиву Србије 30. новембра 2018. године. Радионице су одржане у организацији Друштва конзерватора Србије, а под покровитељством Министарства културе Републике Србије.

Радионице су се састојале из предавања интерактивног типа и практичних вежби чији је циљ да учесницима помогну у разумевању обрађених тема и припреме их за практичну примену стеченог знања. Предавања су одржали: Вера Филиповић – архивски саветник, Светлана Перовић Ивовић – конзерватор саветник, Снежана Петров – виши конзерватор, Ана Митић – конзерватор, Вишња Николић – конзерватор и Десимир Тановић – конзерватор-рестауратор виши стручни сарадник. Предавањима у Чачку присуствовало је 35 архивиста из 10 архива, док је у Архиву Србије радионицу похађало 27 архивиста из седам архива, а били су присутни и конзерватори из Народне библиотеке Србије и представник Друштва конзерватора Србије.

На предавањима је обрађена целокупна превентивна конзервација, а акценат је стављен на заштиту грађе у депоу, током коришћења и излагања и у ванредним ситуацијама. Радионица је била намењена свим архивским радницима, а превасходно архивистима у депоу и у служби за заштиту архивске грађе ван архива.