Архивисти и студенти архивистике Карловог универзитета у Прагу посетили су Архив Србије 17. маја 2019. где су се упознали са радом српског националног архива, најзначајнијим документима који се у њему чувају и документима који сведоче о богатим културно-историјским везама Србије и Чешке Републике.

Међу члановима делегације из Чешке Републике били су: проф. др Зденек Хојда са Института за историју и архивске студије са Универзитета у Прагу, др Марие Блахова са Катедре помоћних историјских наука и архивистике Филозофског факултета Карловог универзитета у Прагу и др. Здека Кокошова, виши архивист и стручни консултант из Националног архива Чешке Републике из Прага.

Посетиоце из Чешке Републике примили су Александар Марковић, начелник Одељења за архивску грађу старог периода и Никола Аџић, руководилац Центра за обраду података Архива Србије. Посебну пажњу изазвала су документа која сведоче о животу и раду чешког генерала Франтишека Заха у Србији и његов „План словенске политике Србије” на основу кога је Илија Гарашанин написао српски национални програм „Начертаније”. Посетиоцима је приказан и први српски устав, оригинал ултиматума који је Аустроугарска упутила Србији 1914. године, одговор српске владе на ултиматум, као и оригинал телеграма објаве рата Аустроугарске Србији.