Архив Србије и Федерална архивска агенција Руске Федерације потписали су данас у Архиву Србије Меморандум о сарадњи, чиме су обезбеђени услови за свеобухватан развој сарадње између архивских институција две државе. У име Федералне архивске агенције Руске Федерације, Меморандум је потписао Андреj Николаjевич Артизов, руководилац, док је у име Архива Србије Меморандум потписао др Мирослав Перишић, директор. Одржан је и састанак представника Архива Србије и руске делегације, на коме су дефинисани конкретни видови сарадње, након чега је организован обилазак стручних служби Архива.

Меморандумом о сарадњи предвиђено је да ће архивске институције размењивати радно искуство и информације, као и стручњаке-архивисте на бази реципроцитета. У циљу допуњавања националних архивских фондова документима који садрже информације о историји Русије и Србије, архивске установе ће једна другој достављати копије документације. Планирано је заједничко објављивање публикација докумената, организација заједничких изложби, као и размена законодавне и стручне литературе.

Сарадња ће бити усклађена са законима обеју држава, као и међународним уговорима које су потписале Руска Федерација и Република Србија.

Београд, 16.4.2019.