Архив Србије почео је 20. марта 2019. године спровођење обуке за запослене у архивима широм Србије за рад у информационом систему за архиве (АРХИС) у Српско- корејском информатичком приступном центру.

Обуци су присуствовали запослени из Архива Србије, Архива Војводине, Архива САНУ, Историјског архива Бела Црква, Међуопштинског историјског архива Ваљево, Историјског архива Кикинда, Историјског архива „Тимочка крајина“, Зајечар, Историјског архива у Зрењанину, Историјског архива у Пироту и Историјског архива у Неготину.

Уводну реч дао је Ђуро Радовић, саветник у Министарству културе и информисања, а програм је представила Вера Филиповић, архивски саветник. Обуку су одржали чланови радне групе за израду Информационог система: Никола Аџић, руководилац Центра за обраду података, архивист, Татјана Драгићевић, архивски саветник, Александра Јаношев, виши архивски помоћник I врсте за информационе технологије и Бојана Фемић, архивист. Полазници су кроз практичне задатке, на реалним примерима фондова из Архива Србије, вежбали рад у подсистемима за преузимање и смештај архивске грађе, сређивање и обраду, а приказан им је и подсистем за дигитализацију и претрагу.

Обука ће бити настављена за запослене из осталих архива 27. марта, 3. и 10. априла 2019. године у Српско-корејском центру.

У 2019. години јединствено софтверско решење (АРХИС) биће имплементирано у све архиве у Србији и представљаће саставни део рада свих архивиста и запослених у архиву. У пробној фази биће конектовани Архив Србије, Историјски архив Шумадије у Крагујевцу, Историјски архив Неготин и Историјски архив у Смедереву, а остали архиви до краја текуће године.

Архив Србије је у претходне две године радио на развоју јединственог софтверског решења за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе. АРХИС ће поједноставити и убрзати рад архива и прилагодити пословање савременим условима електронског пословања и е-управе.